پریا تفنگ ساز

شعر، ترانه، زندگی
 
» نقدی کوتاه بر فیلم سینمایی برادرم خسرو :: ۱۳٩٦/٢/٢۱
» وبلاگی دیگر از من :: ۱۳٩٥/٦/٢٤
» مثل دنباله ی زنی در باد :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» منگی، مثه از خواب پریدن! :: ۱۳٩٤/٢/٢٢
» بالشم صدا خفه کن بود :: ۱۳٩٤/٢/٢٠
» لباس جدید پادشاه (2) :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» بله شاید بهتر است بروی کمی بخوابی! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» این بار فقط با ترانه ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٥ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» معجزه ی جیبی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» کاکتوسنامه :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» بدون مقدمه بدون موخره :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» سرت را بگذار برای خوابمرگ عمیقم ! :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» تو را به این خاطر می‌بخشم که کامل نیستی. :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» من اتفاق مضحکی از عشق و اجبارم :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» کدام روی سکه ؟ کدام سمت تاس !؟ :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» باز بازمی گردم :: ۱۳۸٩/٩/۱٩
» اطلاعیه :: ۱۳۸٩/٤/۱